Kaksi kuvitteellista oppilasta

Musiikin yleisen oppimäärän opiskelija

Tämä musiikin yleisen oppimäärän opiskelija on nelikymppinen Marjatta. Marjatalla ei ole aikaisempaa kokemusta soiton harrastamisesta. Ainoa kosketus musiikkiin on tapahtunut koulun musiikkitunneilla ja kirkkokuorossa, jossa Marjatta aikoinaan on laulanut. Marjatta opiskelee työväenopistossa viulunsoittoa nyt neljättä vuotta. Marjatalla ei ole pahoja fyysisiä rajoitteita soiton suhteen, ainoastaan joitakin pieniä koordinaatio-ongelmia.

Marjatta on kiireinen töissä käyvä ihminen, joten aikaa harjoittelulle ei kovin paljoa ole. Tämän vuoksi harjoittelu ei myöskään ole kovin säännöllistä: joskus Marjatta on harjoitellut enemmän ja joskus vähemmän. Marjatta on vasta aloittanut soiton, joten taitoja ei vielä ole kovin paljon, mutta halua oppia soittamaan on hirmuinen. Marjatta haluaa oppia soittamaan omaksi ilokseen, joten kurssitutkinnot eivät ole tavoitteenamme soitonopiskelussa. Niitä Marjatta ei tällä hetkellä aio suorittaa ollenkaan, vaikka ne saattaisivat välillä tuoda pientä lisäpontta opiskeluun.

Koska tähtäimenä ei ole kurssitutkintojen suorittaminen, ei ohjelmistokaan koostu klassisista viulukappaleista, vaan Marjatan omista ehdotuksista. Toki joitakin pieniä klassisia kappaleita väliin otetaan, jotta Marjatan yleistieto musiikista kasvaisi. Tekniikkaa ei myöskään harjoiteta erikseen etydejä soittamalla vaan suurin osa tekniikan opettelusta tapahtuu kappaleita soittamalla. Joitakin lyhyitä tekniikkaharjoituksia välillä täytyy antaa, jotta vaikeaa kohtaa kappaleessa voidaan helpottaa. Nämä pienet tekniikkaharjoitteet opetellaan monesti korvakuulolta. Marjatan tavoitteena ei ole tulla täydelliseksi soittajaksi, vaan soittotunnit ovat irrottautumista työelämän kiireistä ja vaativuudesta.

Marjatta osaa jo lukea nuotteja hyvin, tätä on edesauttanut aikaisempi kirkkokuoroura. Nuotinlukutaitoa kehitetään edelleen, ja musiikinteoriaa ja historiaa tuodaan esiin soitettavien kappaleiden muassa. Vaikka Marjatta osaakin lukea hyvin nuotteja, monesti oppiminen tapahtuu myös korvakuulolta. Marjatta on innokkaasti mukana kaikennäköisissä yhtyeissä, joissa ei aina ole tarjolla omaa stemmaa. Marjatta on myös tehnyt omia pieniä sävellyksiä ja opettelee mielellään improvisointia, jonka vuoksi asteikkoja pyritään soittamaan hitaaseen, mutta varmaan tahtiin. Maistellaan moodeja ja erilaisia populaarimusiikissa käytettyjä asteikkoja.

Esiintymistilanteita Marjatalla on lähinnä sukujuhlissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Lisäksi Marjatta on soittanut joissakin luokkasoittajaisissa ja ollut muutaman kerran harrastajateatterin esityksissä soittamassa musikaalisena näyttelijänä.

Musiikin laajan oppimäärän opiskelija

Matti on 16-vuotias musiikkilukiolaispoika. Päivät hän siis opiskelee musiikkilukiossa ja illat viettää konservatoriolla. Matti on tällä hetkellä musiikkiopistotasolla ja ottaa soittamisen vakavasti. Hän aikoo tehdä musiikista itselleen ammatin, ja monesti musiikki menee koulun edelle.

Matti on aloittanut soittamisen kouluiässä eikä hänellä ole takana opintoja muissa instrumenteissa. Koska Matti siis aikoo tähdätä ammattiopintoihin, on hänen motivaationsakin suuri. Matti ymmärtää, että soittaminen on joskus pelkkää työtä, mutta palkitsevaa sellaista. Matin soitonopiskelu on tavoitteellista, kurssitutkinnot suoritetaan ja joka syksy yhdessä mietitään tulevan vuoden tavoitteet. Tässä asiassa Matti on hyvin aktiivinen oppilas.

Matti soittaa kappaleiden lisäksi myös asteikkoja (tavallinen, kaksoisäänet, kolmi- ja nelisoinnut, huiluääniasteikot) ja etydejä. Lisäksi Matilla on aika ajoin joitakin teknisiä harjoituksia, joilla pyritään edesauttamaan oikean tekniikan oppimista. Ohjelmiston sisältö on Marjattaan verrattuna erilainen. Matin ohjelmisto koostuu lähes pelkästään klassisista teoksista ja ne on pitkälti opettajan valinnan tuloksia. Toki Matti myös itse ehdottaa kappaleita ja niitä on otettu työn alle. Välillä otetaan ohjelmistoon myös jotakin kevyttä, mutta valitettavan harvoin näitä kappaleita soitetaan konservatorion konserteissa.

Matin kohdalla opetuksessa pyritään kehittämään Matin omaa itsekritiikkiä ja kasvattamaan Matista itsensä soitonohjaaja. Tällä tavalla oppiminen nopeutuu, laajanee ja syventyy. Soittamisen lisäksi Matti käy myös teoriatunneilla, joten perusteita hänelle ei tarvitse erikseen opettaa. Tunneilla pyritään kuitenkin linkittämään teoriassa opittua tietämystä kappaleisiin. Lisäksi musiikillista tietämystä laajennetaan tutkimalla kappaleiden syntymisen taistoja, säveltäjien vaiheita ja oman instrumentin suuria mestareita.

Matti on myös aktiivinen orkesteri- ja kamarimuusikko. Hän käy aktiivisesti kuuntelemassa erilaisia konsertteja ja pyytääkin usein vinkkejä YouTube-videoihin. Tällä tavalla kehitetään Matissa laaja-alaista musiikillista näkemystä. Esiintymisiä Matille pyritään saamaan vuoden aikana useita. Teoksia valmistetaan esityskuntoon ja niitä pyritään esittämään useamman kerran erilaisissa matineoissa ja konserteissa. Lisäksi Mattia kannustetaan keikkailemaan juhlamuusikkona. Osaltaan esiintymisten paljolla määrällä yritetään vähentää turhaa esiintymisjännitystä tottumalla esiintymistilanteisiin. Tehdään myös mielikuvaharjoitteita, niin soiton kuin esiintymisenkin kannalta.


Kuten kaikilla, myös Matilla on joitakin teknisiä ongelmia. Näitä pyritään kuitenkin korjaamaan pikkuhiljaa ja siinä Matti on hyvin sitkeä. Koska Matti käy musiikkilukiota, musiikki on kaikki kaikessa. Välillä ehkä liiaksikin asti, ja joskus Mattia täytyykin muistuttaa muun elämän olemassa olosta.

Suositut tekstit